Job Burn out - the Silent Killer

Signs of burn out:

 • Dread going to work
 • Always tired
 • Depression
 • Anxiety
 • Hopelessness
 • Apathy
 • Health problems (headaches, stomach-aches, muscle aches)
 • Insomnia (Sleeping disorder)
 • Resentment
 • Irritability
 • Difficult concentration
 • Mistakes at work
 • Procrastination
 • Decrease productivity
 • Missing deadlines
 • Boredom
 • No professional goals
 •  Conflicts with colleagues or superiors
 • Use of unhealthy coping (alcohol, drugs, food)

Tekens van uitbranding:

 • Vrees om te gaan werk
 • Altyd moeg
 • Depressie
 • Angs
 • Hopeloosheid
 • Apatie
 • Gesondheidsprobleme (hoofpyn, maagpyn, spierpyn)
 • Insomnia (Slaaploosheid)
 • Wrok
 • Prikkelbaarheid
 • Moeilike of geen konsentrasie
 • Foute by die werk
 • Uitstel van werks pligte
 • Verminderde produktiwiteit
 • Sperdatums word nie bereik nie
 • Verveling
 • Geen professionele doelwitte nie
 • Konflik met kollegas of meerderes
 • Gebruik van ongesonde hantering (alkohol, dwelmmiddels, voedsel)

If you detect one or more of above mentioned symptoms you might suffer from a job burn-out. Mariza is a professional counsellor that can assist with the recovery of a job burn-out.

Use the “Whatsapp” button (Left bottom of your screen to contact Mariza for more information or to book an appointment.

As u een of meer van bogenoemde simptome ervaar, kan u ‘n uitbranding hê. Mariza is ‘n professionele berader wat kan help met die herstel van so ‘n uitbranding.

Gebruik die “Whatsapp” knoppie (Links onder op u skerm), waarmee jy n direkte boodskap aan Mariza kan stuur vir meer inligting of om n afspraak te maak.